FOOD TRAY

พบกับรูปแบบใหม่ของถาดอาหาร

ที่พัฒนา คิดค้น ปรับปรุง จากถาดอาหารรูปแบบเดิมที่เคยเห็นกันโดยทั่วไป มาเป็นถาดอาหารรูปแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งใช้วัตถุดิบเป็นพลาสติกที่ใช้กันในวงการอาหาร มีใบรับรองการใช้งานยืนยันการใช้กับอาหารและยา   มั่นใจได้ว่าปลอดภัยสำหรับการนำมาใช้ใส่อาหารได้อย่างปลอดภัย 100 %


แนวคิดที่จะผลิตถาดอาหาร

รูปแบบใหม่เกิดขึ้นจาก ความไม่สมบูรณ์ในลักษณะการใช้งานของถาดอาหารรูปแบบเก่า  ที่ใช้กันโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้

 • ภาชนะแบบหลุม(โลหะ)เป็นภาชนะที่ไม่กระตุ้นการบริโภค  (ภาชนะไม่สวยงาม)
 • ไม่มีฝาปิดถาดอาหารต้องใช้ถาดอาหารมาเป็นฝาปิด ทำให้ต้องสินเปลืองตัวภาชนะ
 • การบรรจุอาหารเมื่อวางซ้อนกันหลายชั้นจะทำให้เกิด    อุบัติเหตุได้ง่าย เมื่อขนส่งอาจเกิด อาหารปะปนกันได้
 • ใช้พลาสติกใสปิดอาหาร ซึ่งจะทำเกิดขยะที่กำจัด ได้ยากและเป็นการสิ้นเปลือง


วัสดุที่นำมาใช้ทำถาดรองรับอาหารคือ พลาสติกABS

ซึ่งมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพสูง เช่นการนำความร้อนต่ำ น้ำหนักเบาสามารถนำมาไปรีไซเคิลได้ ไม่มีพิษไม่มีฮาโลเจน ทนต่อการกัดกร่อน และการขัดถู ทนแรงกระแทกแม้อุณหภูมิต่ำ ทั้งนี้วัสดุพลาสติก ABS ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการสัมผัสกับอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรอาหรและยา

 

วัสดุที่นำมาใช้ทำฝาถาด คือพอลิสไตรีน (Polystyrene, PS)

PS เป็นโพลีเมอร์ที่มีลักษณะโปร่งแสง    และใส มีคุณสมบัติเด่นอื่นๆอีกมากมาย ยกตัวอย่าง ดังนี้

 • มีความแข็งมากไม่ ยืดหยุ่น และเปราะ
 • ไม่ดูดความชื้นและน้ำ
 • ไม่มีกลิ่น และรส
 • เฉื่อยต่อสารเคมี ทนต่อ กรดแก่ และเบสแก่
 • สามารถกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี

รูปแบบภาชนะรองรับอาหาร มีรายละเอียด ดังนี้

 • ขนาดของถาดโดยรวม  300 x  420 x 50 mm.
 • ผิวของถาดอาหารจะเป็นผิวมัน
 • ฝาปิดถาดอาหารจะมีลักษณะขาวใส
 • ตัวถาดรองรับอาหารมี หลากหลายสีสันสวยงามดูสบาย ตาและ มีความหนา 4-5mm.  ทนทานต่อการใช้งาน

 

 


คุณสมบัติ และจุดเด่นของถาดอาหารรูปแบบใหม่

มีฝาปิดอาหาร สามารถป้องกันไม่ให้อาหารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อภายนอก
ถาดอาหารสามารถช่วยป้องกันไม่ให้อาหารปะปนกันเมื่อมีการเคลื่อนที่
มีพื้นที่ในการวางช้อน ส้อมได้ในตัวถาดอาหาร


 • สามารถเลือกสีสันได้ตามต้องการ ทำให้ ง่ายต่อการแยกประเภท กลุ่มคน ในการแจกจ่ายถาดอาหาร    เหมาะสำหรับ โรงพยาบาล โรงเรียน องค์กรต่างๆ และ ยังสามารถกำหนดสัญลักษณ์ประจำองค์กรนั้นๆ     ได้ อีกด้วย
 • สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการบริโภคอาหารของเด็กนักเรียน เด็กวัยเล็ก  คนชราที่เริ่มรู้สึกเบื่ออาหาร และผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ท้อแท้กับการทานอาหาร ด้วยสีสันและรูปแบบที่สวยงาม ของถาดอาหาร ส่งผลทำให้อาหารที่อยู่ในถาดดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น สร้างความแปลกใหม่ให้กับการรับประทานอาหารกับบุคคลทุกเพศทุกวัย


 • ถาดอาหารและฝาปิด สามารถวางซ้อนกันได้ในตัวเอง เมื่อมีการจัดเก็บหรือไม่ได้ใช้งาน
 • ฝาปิดมีลักษณะใส สามารถมองเห็นอาหารได้
 • ฝา และถาดอาหารสามารถทนต่อความร้อน

อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้ควบคู่กับถาดอาหาร


รถเข็นสำหรับใส่ถาดอาหาร สามารถวางได้ 24 -30 ถาด รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆด้วย

 

รถพ่วงหนึ่งคัน สามารถนำรถเข็นเล็กขึ้นได้ทั้งหมด 6  คัน

top

การใช้ฟิล์มหุ้มอาหารปี 2555
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสุรินทร์

เดือน ขนาด 12 นิ้ว (ม้วน) ราคา/หน่วย เป็นเงิน ขนาด 16 นิ้ว (ม้วน) ราคา/หน่วย เป็นเงิน
เดือน ขนาด 12 นิ้ว (ม้วน) ราคา/หน่วย เป็นเงิน ขนาด 16 นิ้ว (ม้วน) ราคา/หน่วย เป็นเงิน
ต.ค. 22 250 5,500 10 330 3,300
พ.ย. 15 250 3,750 18 330 5,940
ธ.ค. 20 250 5,000 15 330 4,950
ม.ค. 17 250 4,250 3 330 990
ก.พ. 16 250 4,000 330
มี.ค. 14 250 3,500 330
เม.ย. 10 250 2,500 3 330 990
พ.ค. 3 250 750 11 330 3,630
มิ.ย. 8 250 2,000 13 330 4,290
ก.ค. 9 250 2,250 2 330 660
ส.ค. 250 330
ก.ย. 250 330
รวม 134 33,500 75 24,750
 

ข้อมูลการใช้ฟิล์มหุ้มอาหาร ปี 54

ปริมาณการใช้ฟิลม์หุ้มอาหาร ของปี 54 เฉลี่ย = 20(12″) x 12(ปี) = 240-250 ม้วน
เป็นจำนวนเงิน 250 (ม้วน) x 250 (บาท) = 62,500 บาท/ปี
ปริมาณการใช้ฟิล์มหุ้มอาหาร ของปี 54 เฉลี่ย = 15(16”) x  12(ปี) = 180-200 ม้วน
เป็นจำนวนเงิน  200(ม้วน) x 330(บาท) = 66,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงินงบกลุ่มงานโภชนาการ 12”+16” = 128,500 บาท/ปี

 

ตารางสำรวจด้านบนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เริ่มใช้ ถาดอาหารแบบใหม่ที่มีฝาปิดเริ่มใช้ พ.ย. 54

ปริมาณการใช้ฟิล์มหุ้มอาหาร ของปี 55 สำรวจ ต.ค.54-ก.ย.55 = 134 ม้วน(12″) x  250 บาท= 33,500 บาท
ปริมาณการใช้ฟิล์มหุ้มอาหาร ของปี 55 สำรวจ ต.ค.54-ก.ย.55 = 75 ม้วน(16″) x  330 บาท= 24,750 บาท
รวมเป็นเงินงบกลุ่มงานโภชนาการ 12″+16″ = 15(16″) x  12(ปี) = 180-200 ม้วน
เป็นจำนวนเงิน  200(ม้วน) x 330(บาท) = 58,250 บาท
ปี 54 – ปี 55 = 128,500 บาท – 58,250 บาท = 70,250 บาท
จะทำให้การใช้ฟิล์มหุ้มอาหารลดลง 70,250 บาท และสามารถลดจำนวนขยะกำจัดยากได้อีกต้องขอบคุณโรงพยาบาลสุรินทร์ที่ให้ข้อมูล