EVAPORATIVE COOLING

การใช้หลักการทางธรรมชาติในการปรับอากาศ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้รู้สึกสบายและมีการใช้พลังงานน้อย  คือ  โดยใช้หลักการวิธีการระเหยของน้ำ (Evaporative Cooling)  วีธีการทำความเย็นแบบนี้สามารถให้ประสิทธิภาพได้ดีระดับหนึ่ง  ในการแก้ปัญหาสภาวะอากาศร้อนทำให้เกิดความรู้สึกที่สบาย  เช่น  การอยู่ใกล้แม่น้ำอยู่ใกล้น้ำตก  ซึ่งเมื่ออยู่ในบริเวณแหล่งน้ำจะรู้สึกสดชื้นและมีอุณหภูมิต่ำ  ซึ่งบรรยากาศในบริเวณดังกล่าเหมาะกับการพักผ่อนและรู้สึกสบาย

ประโยชน์ในการใช้งานระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ  (Evaporative Cooling)  นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้มากมายแตกต่างกันออกไปมีความคุ้มค่าในการปรับอากาศใช้พลังงานน้อย   มีความสามารถในการใช้งานให้เกิดประโยชน์มากมาย  เช่น  ใช้ในการปรับอากาศ หรือลดอุณหภูมิภายนอกอาคาร  ช่วยระบายความร้อน กับเครื่องจักรต่าง ๆ   ใช้ในโรงเรือนเกษตรกรรม  เป็นต้น

หลักการทำงานระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน้ำ  (Evaporative Cooling)

เป็นหลักการวิธีทางธรรมชาติที่ใช้น้ำในการลดอุณหภูมิของอากาศร้อน  หลักการคือ  การแบ่งอนุภาคของน้ำให้มีขนาดเล็ก  มีพื้นที่ผิวมาก  เมื่ออากาศร้อนผ่านพื้นผิวน้ำ อากาศร้อนส่วนหนึ่งจะถูกน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่าดูดความร้อน (Latent Heat) และน้ำบางส่วนได้รับความร้อนกลายเป็นไอ ผลที่ได้ คือ อากาศร้อนอุณหภูมิจะลดลงแต่มีปริมาณไอน้ำในอากาศเพิ่มมากขึ้นและน้ำบางส่วนมีอนุภาคเล็กมากทียังไม่เปลี่ยนสถานะเมื่อสัมผัสความร้อนจะเปลี่ยนเป็นไอได้รวดเร็ว เปรียบเหมือนสภาวะของบริเวณแหล่งน้ำจะรู้สึกเย็น น้ำบริเวณพื้นที่นั้นจะระเหยกลายเป็นไอโดยที่น้ำระเหยจะดึงความร้อนบริเวณใกล้เคียงไปด้วย   จึงทำให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิต่ำกว่าบรรยากาศใกล้เคียงกันที่ไม่มีแหล่งน้ำ

การควบคุมความดันด้านคอนเดนเซอร์ให้ต่ำ

ลดอุณหภูมิสารทำความเย็นด้านคอนแดนเซอร์ให้ต่ำที่สุดจะส่งผลให้ความดันตกคร่อมเครื่องอัดไอ (Compressor) ลดลงและการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ขับเคลื่องอัดไอลดลงด้วย

หลักการทำงานของระบบอีแว้ป CeLPad

เมื่ออากาศสัมผัสกับน้ำ พลังงานความร้อนในอากาศจะถูกนำไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน้ำให้กลายเป็นไอ CeLPad ประกอบด้วยวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำได้อย่างดีเยี่ยมมาจัดเรียงในรูปแบบที่มีการจัดสรรพื้นที่สัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศสูงสุด จึงสามารถขยายผลของปรกฎการธรรมชาติดังกล่าวให้เป็นทางเลือกในการทำความเย็นที่ประหยัดและคุ้มค่า เมื่อนำอากาศร้อนมาผ่านแผงCeLPad ที่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำจะทำให้ได้อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำลงดังรูป

 

Air with EVS

Principle

- Reduce Temperature for Condenser Air by EVS (Evaporative System)

- Reduce Cleaning Condenser after EVS installation

- Reduce Power Consumption

- Increasing Air Performance

Principle

การใช้แผ่นระเหยน้ำ Evaporative Cooling Pad

- ใช้หลักการแผ่นแยกน้ำช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวแบ่งน้ำออกเป็นอนุภาคที่เล็ก

- อากาศร้อนและน้ำบางส่วนที่ขนาดเล็กผสมกัน

- อากาศที่ได้อุณหภูมิต่ำ ปริมาณน้ำในอากาศเพิ่มขึ้น 30 %

- ละอองน้ำมีขนาดเล็กมาก สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นไอได้ง่ายเมื่อสัมผัสความร้อนเพียงเล็กน้อย

- ใช้ประโยชน์จากหลักการนี้ได้มากมาย

        

จะใช้หลักการเหมือนหลักการมาที่น้ำแต่วัสดุที่ให้น้ำไหลผ่านจะเป็นสัสดุพิเศษ เรียกว่าแผ่นระเหยน้ำ ทำจากใบกระดาษออกแบบให้มีความเป็นโพรงและซึมซับน้ำ จึงรอในการแบ่งอนุภาคน้ำให้มีขนาดเล็กและอากาศสามารถผ่านในแผ่นระเหยน้ำได้ จึงช่วยในการเพิ่มพื้นที่การแลกเปลี่ยนความร้อนและน้ำสามารถระเหยได้ดี ส่งผลให้อากาศร้อนมีอุณหภูมิลดลงมา

Evaporative System (Saving Energy for Productivity)

 • Pre cooler for Air split type system
 • Pre cooler for Chiller air cool system
 • Spot cooling system

 

Over view full system

Video 1

Video 2

Reference Installation on September’2016
บริษัท วายพีซี พีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (นิคมอุตสหกรรม Welgrow จังหวัดฉะเชิงเทรา)
Evaporative Cooling for chiller Air Cool / 155 ton
1. After Installation

 2. Installation

 


  


3. Before Report saving Energy of Evaporative cooling system


Reference Installation on September’2016

บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Evaporative Cooling for chiller Air Cool / 60 ton
1. After Installation


 


 

EVAPORATIVE PRE-COOLER FOR ENERGY SAVING

 

ระบบ Evaporative Pre-cooler ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องควบแน่น ทำให้อุณหภูมิของสารทำความเย็นที่ออกจากเครื่องควบแน่นลดลง ความดันของสารทำความเย็นจึงลดลงด้วย ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง แต่ได้ความเย็นเพิ่มขึ้น อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อภาระการทำความเย็นจึงลดลงจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ใช้ระบบ Evaporative Pre-cooler นอกจากนี้ยังยืดอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแผงคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศอีกด้วย

Evaporative Pre-cooler for Split typeEvaporative Pre-cooler for Chiller air cool

  

Spot cooling system

Principle

Reduce water Temperature by chiller 2 Ton, Target shall be 27  – 30 °C to 5 – 7  °C

Supply water 5 – 7  °C  to EVS Machine

Supply air Temperature At the end of duct 24 -29

Water chiller air cooler

Control PLC and Pump

Tank and pipe with aeroflex

We’re select for Cal Pad thickness 100-150 mm

Our chiller Air Velocity is 1.4 m/s

So,We will get 86% saturation efficiency from Cal Pad

Temperature After Pad(Tap) Tap=Tdb – (Tdb-Twb)x saturation efficiency/100)

Tap = 35 – (35-7) x 86 /100 =10.92 °C

 


 

ส่วนประกอบของระบบ EVAPORATIVE PRE-COOLER

Complete Frame

วัสดุที่ใช้ในการทำร่องรางน้ำ และอุปกรณ์ประกอบสำหรับการจับยึดแผ่นซับน้ำได้รับการออกแบบให้กะทัดรัด แข็งแรง มีความง่ายต่อการถอดประกอบซึ่งสามารถเลือกใช้วัสดุได้ตามความเหมาะสมดังนี้

1. พลาสติก  2. อลูมิเนียม  3. สแตนเลศ   4. เหล็กเคลือบสีป้องกันสนิม


 

ระบบควบคุม

ระบบควบคุมมีการออกแบบให้ระบบมีการทำงานอัตโนมัติ

1. ควบคุมการจ่ายน้ำด้วยการตรวจวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ดังนั้น ที่ความชื้นในอากาศสูง ระบบจึงหยุดทำงานอัตโนมัติ เพื่อการประหยัดพลังงาน

2. ในระบบที่มีเครื่องทำน้ำเย็นหลายเครื่อง บางเครื่องอาจหยุดทำงาน ระบบจะหยุดการจ่ายน้ำเฉพาะเครื่องที่หยุดไปเท่านั้น

3. มีการป้องกันการเสียหายของมอเตอร์ปั๊มน้ำในกรณีที่น้ำในระบบมีน้อย

4.  Bleed-off อัตโนมัติ

 

ระบบกรองน้ำและ Bleed-off

Evaporative Pre-Cooler จะใช้ระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อการประหยัดน้ำ โดยมีการออกแบบให้มีการกรองสิ่งสกปรกเพื่อป้องกันการอุดตัน และมีการป้องกันการเกิดตะกรันโดยการระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของน้ำ

 • วาล์วน้ำทิ้งจะทำงานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ด้วย วงจรตั้งเวลาและ ระดับน้ำต้องยังมีระดับสูงกว่า LOW
 • วาล์วน้ำทิ้งจะหยุดทำงานเมื่อระดับน้ำ มีระดับต่ำกว่า LOW ขณะเดียวกัน วาล์วปล่อยน้ำเข้าก็จะเปิดน้ำใหม่ เข้าระบบ
 • ขณะที่ น้ำถูกปล่อยและระดับน้ำลดลงเรื่อยๆ จนต่ำกว่า sensor pump ปั้มน้ำก็จะหยุดทำงานดึงน้ำสู่รังผึ้ง จนกว่าน้ำใหม่จะถูกปล่อยเข้ามาในระบบจนเต็มเสียก่อน ปั้มจึงเริ่มทำงานอีกครั้ง


 

 

กราฟแสดงค่าพลังไฟฟ้าของ CHILLER No.ACH-3

top

รายงานการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ  NHK SPRING (THILAND) CO.,LTD.

การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 102,000 Btu/h

 

1. ผลการตรวจวัดก่อนเปิดระบบ Evaporative Cooling

การคำนวณหาค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องปรับอากาศตามที่แสดง มีวิธีคำนวณค่า KW/TR ของเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้

 

อุณหภูมิ

( F )
ความชื้นสัมพันธ์

( % )
ค่า Enthalpy ของอากาศ

( Btu/llb. )
ด้านลมกลับ (Return Air)
ด้านจ่ายลม (Supply Air)
เครื่องปรับอากาศขนาด = 102,000 BTU/H
อุณหภูมิอากาศบริเวณคอยล์ร้อน = 29.80 ˚C
อุณหภูมิปรับตั้ง = 25.00 ˚C
พลังไฟฟ้าที่วัดตรวจได้ (kW) = 10.98 kW
ปริมาณลมที่จ่าย = 3,511 cfm
อุณหภูมิด้านลมกลับ (Return Air) = 24.8 ˚C  76.6   ˚F
อุณหภูมิด้านลมจ่าย (Supply Air) = 17.4 ˚C  63.3  ˚F
หมายเหตุ : ค่า Enthalpy ของอากาศให้หาจาก Psychometric Chart
ความสามารถในการทำความเย็น = 4.50 x cfm x (hR-hS)
= 4.50 x 3,511 x (31.9-26.8)
= 80,577  BTU/H
ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น = kW actual /TR Actual
= 10.98 / (80,577/12,000)
= 1.57  kW/TR

2. ผลการตรวจวัดขณะเปิดระบบ Evaporative Cooling

การคำนวณหาค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องปรับอากาศตามที่แสดง มีวิธีคำนวณค่า KW/TR ของเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้

 

อุณหภูมิ

( F )
ความชื้นสัมพันธ์

( % )
ค่า Enthalpy ของอากาศ

( Btu/llb. )
ด้านลมกลับ (Return Air)
ด้านจ่ายลม (Supply Air)
เครื่องปรับอากาศขนาด = 102,000 BTU/H
อุณหภูมิอากาศบริเวณคอยล์ร้อน = 29.80 ˚C
อุณหภูมิปรับตั้ง = 25.00 ˚C
พลังไฟฟ้าที่วัดตรวจได้ (kW) = 10.48 kW
ปริมาณลมที่จ่าย = 3,511 cfm
อุณหภูมิด้านลมกลับ (Return Air) = 24.8 ˚C  76.6   ˚F
อุณหภูมิด้านลมจ่าย (Supply Air) = 16.3 ˚C  61.3  ˚F
หมายเหตุ : ค่า Enthalpy ของอากาศให้หาจาก Psychometric Chart
ความสามารถในการทำความเย็น = 4.50 x cfm x (hR-hS)
= 4.50 x 3,511 x (31.9-25.9)
= 94,797  BTU/H
ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น = kW actual /TR Actual
= 10.48 / (94,797/12,000)
= 1.28 kW/TR
top

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิขณะตรวจวัด

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังไฟฟ้าขณะตรวจวัด

รูปแสดงการตรวจวัดด้านความเย็น

รูปแสดงการตรวจวัดด้านไฟฟ้า 

สรุปผลการตรวจวัดก่อนและหลังการใช้งานระบบ Evaporative Cooling

จากการตรวจสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ ขนาด 102,000 Btu/h   จากการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ มีค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น 1.57 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น  เมื่อดำเนินการติดตั้งระบบ  Evaporative Cooling เพื่อลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า Condensing Unite ของเครื่องปรับอากาศ มีประสิทธิภาพ       มีค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น 1.28 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น  จากการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพการทำความเย็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.64 มีการใช้พลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4.55 มีค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นลดลงร้อยละ 18.48 

 

คู่มือการใช้งานนาฬิกา 24.00น., ตั้งเปิด – ปิด 1 ครั้งต่อวัน ( MT380 )

ลักษณะทั่วไป :

 • ใช้ไฟ DC 12 V. 800 มิลลิแอมป์.ขึ้นไป
 • ใช้เป็นนาฬิกาแสดงเวลา 4 หลัก 24 ชั่วโมง
 • มีถ่านแบ็คอัพเมื่อไฟฟ้าดับ
 • ตั้งค่าได้ 2 โปรแกรม คือสามารถตั้งเวลา ให้รีเลย์  ON 1 ครั้ง และตั้งเวลา ให้รีเลย์  OFF 1 ครั้ง ต่อวัน
 • จะเก็บค่าที่ตั้งไว้ใน  IC-EEPROM  จะไม่ลืมแม้ไม่มีไฟเลี้ยง

วิธีตั้งเวลา ON :

1)  กดปุ่ม  ›  ค้างไว้ก่อนกดปุ่ม SET ขณะที่นาฬิกาเดิน จากนั้นหน้าจอจะแสดงค่าเดิมในโปรแกรม และตัวเลขหลักพันจะกระพริบ

2)  กดปุ่ม     เพื่อเปลี่ยนหลัก และกด    ˆ   เพื่อเพิ่มค่า เมื่อได้ค่าเวลาที่ต้องการแล้วก็กดปุ่ม SET เป็นการจบ และไปยังแสดงเวลาปกติ

วิธีตั้งเวลา ON :

1)   กดปุ่ม  ›  ค้างไว้ก่อนกดปุ่ม SET ขณะที่นาฬิกาเดิน จากนั้นหน้าจอจะแสดงค่าเดิมในโปรแกรม และตัวเลขหลักพันจะกระพริบ

2)   กดปุ่ม  ›   เพื่อเปลี่ยนหลัก และกด    ˆ   เพื่อเพิ่มค่า เมื่อได้ค่าเวลาที่ต้องการแล้วก็กดปุ่ม SET เป็นการจบ และไปยังแสดงเวลาปกติ

วิธีตั้งเวลานาฬิกา

กดปุ่ม SET ขณะที่นาฬิกาเดิน จากนั้นตัวเลขหลักพันจะกระพริบ แล้วทำเหมือนการตั้งค่าโปรแกรม เมื่อจบให้กดปุ่ม SET

วิธีตั้งนาฬิกาให้รีเลย์ ON/OFF :

ตามเวลาที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติในทุกๆวันอยู่แล้ว แต่ถ้าต้องการจะให้รีเลย์ ON หรือ OFF ในทันที ทำได้โดยกดปุ่ม SET เหมือนจะตั้งเวลา ถ้าต้องการจะให้รีเลย์ ON ให้กดสวิทช์ 4 ค้างไว้ก่อนกด SET หรือถ้าจะให้รีเลย์ OFF ให้กดปุ่ม SET